Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

GIMZETKA
SAMORZĄD
KALENDARZ
KRONIKA FOTO I
PLAN LEKCJI
NAUCZYCIELE
ABSOLWENCI
SPORT
BIBLIOTEKA
DOKUMENTY
PREZENTACJE
PROJEKT
ERASMUS PLUS
ARCHIWUM
PODRĘCZNIKI

STATUT

 

Statut Gimnazjum im. M. Kopernika w Jabłonowie Pom.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

Program wychowawczo-profilaktyczny.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (250KB)

 

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA, KRYTERIA OCENIANIA

 

 

Kryteria ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - fizyka

 

Ocena osiągnięć ucznia z fizyki

 

Ocena osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych wynikających z realizacji programu  ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w klasie drugiej

 

Ocena osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych wynikających z realizacji programu ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w klasie trzeciej

 

Wymagania na ocenę z przedmiotu plastyka dla ucznia z orzeczeniem z poradni psychologiczno – pedagogicznej o upośledzeniu w stopniu lekkim.

 

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

 

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki


 


Jesteś tu: Strona główna-DOKUMENTY

wstecz: BIBLIOTEKA dalej: PREZENTACJE