Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim

GIMZETKA
SAMORZĄD
KALENDARZ
KRONIKA FOTO I
KRONIKA FOTO II
PLAN LEKCJI
NAUCZYCIELE
ABSOLWENCI
SPORT
BIBLIOTEKA
DOKUMENTY
PREZENTACJE
PROJEKT
ERASMUS PLUS
ARCHIWUM

Kalendarz szkolny – 2017/2018


  

 

IX

 

04.09.2017r.- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

07.09.2017r. – spotkanie informacyjne z rodzicami

 

14.09.2017r. – rada pedagogiczna- nadzór pedagogiczny

 

14.09.2017r. – spotkanie zespołów do spraw pomocy uczniom z SPE

 

28.09.2017r. – rada pedagogiczna- program wychowawczo-profilaktyczny

 

X

 

03.10.2017r. – pierwszy wtorek miesiąca

 

13.10.2017r. – uroczyste posiedzenie RP

 

26.10.2017r. – rada pedagogiczna- Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

 

XI

 

07.11.2017r. – pierwszy wtorek miesiąca -wywiadówka

 

10.11.2017r. – uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

 

16.11.2017r. – rada szkoleniowa – Praca w  grupach przykładem indywidualizacji nauczania

 

29.11.2017r.- zabawy andrzejkowe

 

XII

 

05.12.2017r. – pierwszy wtorek miesiąca

 

……12.2017r. – próbny egzamin gimnazjalny

 

12.12.2017r. – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 

21.12.2017r. – spotkanie wigilijne

 

22.12.2017r. – wigilia w klasach

 

23-31.12.2017r. – zimowa przerwa świąteczna

 

I

 

02.01.2018r. – pierwszy wtorek miesiąca

 

02.01.2018r.  – spotkanie zespołów do spraw pomocy uczniom z SPE

 

05.01.2018r. – powiadomienie uczniów o ocenach na I półrocze

 

12.01.2018r. – rada pedagogiczna klasyfikacyjna

 

16.01.2018r. – wywiadówka

 

II

12-23.02.2018r. – ferie zimowe

 

III

 

06.03.2018r. – pierwszy wtorek miesiąca

 

05-09.03.2018r.- akcja „Rodzice w szkole”

 

15.03.2018r. – rada szkoleniowa- Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły

 

15.03.2018r. - szkolenie zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny

 

19-21.03.2018r. – rekolekcje wielkopostne

 

IV

 

29.03.-03.04.2018r.- wiosenna przerwa świąteczna

 

10.04.2018r. – pierwszy wtorek miesiąca - wywiadówka

 

18-20.04.2018r. – egzaminy gimnazjalne

 

30.04.2018r. – uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

 

V

 

02.05.2018r. – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

8.05.2018r. – pierwszy wtorek miesiąca

 

18.05.2018r -. powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych

 

24.05.2018r. – Dzień Patrona Szkoły, festyn gimnazjalny

 

VI

 

01.06.2018r. – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

05.06.2018r.- pierwszy wtorek miesiąca

 

05.06.2018r. – spotkanie zespołów do spraw pomocy uczniom z SPE

 

11.06.2018r. – powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych

 

18.06.2018r. – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

 

19.06.2018r. – dzień prezentacji projektów gimnazjalnych

 

20.06.2018r. – bal gimnazjalny

 

22.06.2018r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

22. 06.2018r. – rada pedagogiczna- podsumowanie pracy szkoły w roku 2016/2017

 

 

 

 


 


Jesteś tu: Strona główna-KALENDARZ

wstecz: SAMORZĄD dalej: KRONIKA FOTO I